Destycon

Nieuwsbrieven

De bezoekers en gebruikers van uw site benaderen via een nieuwsbrief is een snelle en doeltreffende manier om een nieuw product of dienst aan te prijzen. Houd wel goed de regels van de opta in de gaten. Anders wordt uw nieuwsbrief aangemerkt als spam en werkt het medium tegen u.

Checklist Code E-mail (Zelf versturen van Nieuwsbrieven)

Wat moet je allemaal voor elkaar hebben om aan de bestaande wetgeving en de Code E-mail te voldoen?

Toestemming vragen

Commerciële e-mail mag nooit ongevraagd verstuurd worden. Er moet dus altijd om toestemming gevraagd worden. Een nieuwsbrief valt onder commerciële e-mail.
De ontvanger geeft zelf actief toestemming voor het ontvangen van commerciële e-mail. Dit betekent geen aangevinkte vakjes op de aanmelding.

Op de aanmeldpagina communiceert u duidelijk dat het e-mailadres gebruikt zal worden voor het toezenden van commerciële e-mail en eventueel voor derdeverstrekking. Omdat de Algemene Voorwaarden of het Privacy Statement bijna nooit gelezen worden, mag u niet op deze wijze om toestemming vragen.

Vermeld op de aanmeldpagina tevens de frequentie van verzending. Zeker als de frequentie erg afwijkt van de te verwachten hoeveelheid, bijvoorbeeld dagelijks. Dit moet vermeld worden in de toelichting op de inschrijfpagina. Bij de aanmelding moet de identiteit van de bestandseigenaar/bestandseigenaren duidelijk kenbaar zijn.

Uitzonderingen:

– Aan huidige klanten hoeft geen actieve toestemming gevraagd te worden voor het toezenden van commerciële e-mail. Dit mag alleen als:
– Het uw eigen product of gelijksoortige producten of diensten betreft. Dus producten uit het eigen assortiment, die herkenbaar zijn voor deze klanten.
– Als het e-mailadres is verkregen bij de verkoop van een artikel of later is aangevuld door de klant. En dus niet verrijkt door middel van een extern bestand.
– Bij het verzamelen aan is gegeven dat het e-mailadres gebruikt gaat worden voor verzending van commerciële e-mail.
– Er bij het verzamelen de mogelijkheid is gegeven tot verzet / afmelden.
– Tevens moet er rekening worden gehouden met de economische levensduur van het product bij toestemming in het kader van een verkoop. Bij de aanschaf van een caravan, boot of auto zal iemand langer klant zijn, dan bij de aanschaf van een pak papier, plakband, enveloppen of pen. Dus niet verzenden aan ex-klanten!

Natuurlijk mag u altijd mailen als er actief toestemming is gegeven.

Afmelden

Een klant moet zich altijd eenvoudig en kosteloos af kunnen melden. Een link naar de afmeldpagina is dus verplicht. Op deze afmeldpagina mag de ontvanger niet verplicht worden eerst in te loggen voordat hij of zij zich kan afmelden.

In het geval van derdeverstrekking (hostingmailings/dedicated e-mail), moet de ontvanger zich ook kunnen afmelden bij de eigenaar van het adressenbestand. Dat is alleen mogelijk als de eigenaar zich kenbaar maakt in de e-mail en volgens de regels de mogelijkheid tot afmelden aanbiedt. De adressen zijn immers geen eigendom van de adverteerder). De adverteerder is op zijn beurt weer verplicht hier op toe te zien.

Kunnen mensen zich inschrijven voor verschillende categorieën nieuwsbrieven, dan moet de afmelding altijd op hetzelfde niveau zijn als de aanmelding. Dus niet 1x toestemming vragen op niveau van het moederbedrijf en 5x afmelden op niveau van de merken of onderliggende categorieën…
Iedere afmelding moet door de eigenaar van het bestand direct worden ingewilligd.

Identiteit en herkenbaarheid

Iedere mailing moet een functioneel en dus werkend reply-adres hebben. No-reply is verboden. Een no-reply e-mailadres een andere naam geven, is dus ook niet toegestaan. Ontvangers moeten kunnen reageren op een nieuwsbrief.

De naam van de verzender moet altijd in het Van-veld vermeld staan.
Je commerciële boodschap mag niet misleidend / gecamoufleerd zijn. Reclame via e-mail moet duidelijk als reclame herkenbaar zijn. Zeker door de wijze van opmaak, presentatie en inhoud.

Meer informatie over digitale nieuwsbrieven en magazines vindt u hier.