Offerte aanvraag

Blog

AVG regelgeving

AVG, wat verandert er voor u?

Ook voor ons geldt vanaf 25 mei 2018 de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Het doel van de AVG is een betere bescherming van persoonsgegevens, daar staat DESTYCON natuurlijk pal achter. De nieuwe regels moeten beter aansluiten bij de eisen van de digitale tijd waarin we nu leven en werken. Bovendien gelden de regels van de AVG voor heel Europa. De AVG is onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR) ook bekend. Soms horen we wel eens dat er twee nieuwe wetten zijn, maar nee, dat is echt niet zo.

Voor wie geldt de AVG allemaal?

Deze nieuwe, door Europa ingestelde privacywet geldt voor álle organisaties die op welke wijze dan ook persoonsgegevens verwerken. Dus ook voor kleine mkb’ers en zzp’ers die gegevens verwerken. Zoals het bijhouden van afspraken van klanten in de kapsalon, bij de tandarts en zelfs in de garage. Zodra deze gegevens telefoonnummers, geboorte datums, en andere echt persoonlijke gegevens bevatten, moet de verwerker aangeven aan de gebruiker wat er met deze gegevens wordt gedaan en hoe ze veilig bewaard worden. Op een website vallen gegeven van bezoekers als IP-adressen en/of cookies vallen ook onder deze wet. RPL gebruikt Analytics op de website maar geeft Google geen toestemming deze gegevens met derden te delen. Dat doen we als zo vanaf het moment van installeren. Uw privacy is voor ons van grote waarde.

Welke gegevens mogen helemaal niet worden opgeslagen?

Sommige van onze klanten moeten om gegevens goed te kunnen verwerken de bezoeker vragen om bijvoorbeeld het BSN (BurgerServiceNummer). Dit mag natuurlijk niet worden opgeslagen, maar is wel essentieel voor de dienstverlening. Voor gegevens als deze schrijven wij speciale oplossingen zodat ze wel worden verstuurd naar de klant, maar nergens in de database worden opgeslagen. Dit geldt natuurlijk ook voor paspoortnummer in combinatiemet geboortedatum, met al deze privacy gevoleige informatie wordt met zorg omgegaan.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor bedrijven en organisaties?

Wat ons vooral de laatste weken voor 25 mei opviel was de enorme stroom aan mail berichten met toestemming om ingeschreven te staan op een mailinglijst. Vooral over deze verzoeken hebben wij ons behoorlijk verbaasd. Immers deze regels zijn niet aangepast in deze nieuwe wet, die waren al veel langer van toepassing. Dit geeft aan hoe slecht veel bedrijven op de hoogte zijn van de regels en hun eigen procedures niet vertrouwen of onder controle hebben.

Onder de AVG heb je als organisatie meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van de organisatie om aan te tonen dat deze zich aan de wet houdt. Dit heet de verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht houdt in dat je met documenten en in procedures moeten kunnen aantonen dat je de juiste organisatorische en technische maatregelen hebt genomen om aan de AVG te voldoen. Met de komst van de AVG:

  • Hoef je verwerkingen van persoonsgegevens niet meer te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens
  • Kun je verplicht zijn een Data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren
  • Kun je verplicht zijn een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt?

Door de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden versterkt en uitgebreid. Er is natuurlijk geen gebruiker die de hele privacy verklaring op een website gaat doorlezen bij het bestellen. Daarom zijn een aantal vaste regels vastgelegd in deze nieuwe wetgeving. Het geeft de gebruiker meer mogelijkheden een bedrijf dat niet goed omgaat met hun gegevens sneller tot de orde te roepen. Zal dat de problemen oplossen. Wij denken van niet, immers veel gebruikers bestellen alles online en kijken dan vaak niet naar de webshop waar ze het bestellen of in welk land dat gedaan wordt. De gebruiker moet zich veel meer bewust worden van gevaren die het delen van gegevens met zich meebrengt.

Toestemming
In de AVG staat een artikel over toestemming. Hierin staat wat de voorwaarden zijn voor organisaties om geldige toestemming te krijgen van personen hun persoonsgegevens te verwerken.
Zo moeten organisaties kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen. En moet het voor mensen net zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven. Bij nieuwsbrieven die verstuurd worden moet al veel langer het uitschrijven in iedere nieuwsbrief mogelijk zijn. Dat is een van die aanpassingen die eigenlijk al een paar jaar bestaat.

Nieuwe privacyrechten
Naast versterking van de bestaande rechten krijgen mensen door de AVG een aantal aanvullende rechten:

  • Recht op vergetelheid
    Mensen hadden al het recht om een bedrijf of organisatie te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Onder de AVG kunnen zij daarnaast eisen dat de organisatie de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens van deze organisatie hebben gekregen.
  • Recht op dataportabiliteit
    Mensen hebben (onder bepaalde voorwaarden) het recht om van de organisatie hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Dit heet het recht op dataportabiliteit.

Bedenk u bij deze gegevens ook eens wat u nu bijvoorbeeld op vakantie doet als de hotelbalie uw paspoort wil kopieren. Wat gebeurt daar allemaal mee? Is dat wel echt nodig? Bewustwording kan een hoop problemen voorkomen.

Ondernemers en de AVG?

Je moet als ondernemer klaar zijn voor de AVG. Niet voldoen aan de nieuwe privacywetgeving kan een fikse boete opleveren, die kan oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van jouw wereldwijde omzet. Al denken wij dat dat wel mee zal vallen voro bedrijven die hun best doen. Het is een middel om grote bedrijven onder druk te zetten, denk daarbij aan Google, Facebook, telecom providers en alle andere  partijen die veel data verwerken. Wilt u snel kijken of u AVG proof bent? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft hiervoor een 10-stappenplan ontwikkeld.

Denk na voordat u gegevens deelt met derden. Dan bent u al een heel eind op weg naar een betere veiligheid.

Spam bericht

Spam bericht

Bij het opruimen van de spam in mijn mail box scan ik altijd even de koppen, niet omdat ik graag wil weten wat er in de, soms meer dan 1000 per dag, berichtjes staat.. maar omdat er soms wel eens een bericht in de spam terecht komt dat niet een echt spam bericht is. Mocht dat het geval zijn, kan ik de klant even informeren of de mail aan die kant wel goed is gegaan en lopen we minder risico op gemiste echte berichten. Vandaag werd ik verrast door een wel heel apart exemplaar. De titel “Betreft: collectanten in Wilnis” viel op en ik werd toch een beetje nieuwsgierig.. Wilnis is niet zo groot dus dat is op zich al apart..

Bij het openen werd al direct duidelijk dat het echt spam bericht was.. De afzender Hotelbono.com zoekt collectanten voor de nierstichting? Dat klopt natuurlijk niet.. Wat me wel verbaasd is dat er dus kennelijk ergens handel zit in de moeite die ze moeten doen om berichten als deze te maken. Afbeeldingen zoeken bij een tekst, die overigens steeds beter van kwaliteit wordt in opzet. De eigenaar van de mailadressen koppelen aan de juiste locaties en gepersonaliseerde mail maken.. Het onderwerp is actueel, de draagbare nier.. Triest dat een partij misbruikt maakt van de medische ellende van een ander trouwens..

Waarom haal spam bericht ik dit aan?

De reden is simpel, er zijn veel te veel mensen die zich met behulp van illegale praktijken verrijken aan de onkunde van anderen. Deze partijen sturen een heleboel spam berichten die op zich weer verwijzen naar een site die daardoor toch weer een extra bezoeker krijgt. Door de extra bezoekers stijgt de site iets in waarde en wordt door Google en andere zoekmachines beter beoordeeld. Gelukkig wordt Google ook steeds slimmer en doorziet dat ook veel vaker.. Daardoor verzinnen ze weer extra regels. Door deze extra regels moeten website eigenaren die het wel netjes willen doen alleen meer investeren en dat moet weer allemaal betaald worden door de consument.

Een partij die met behulp van deze technieken, bijvoorbeeld een spam bericht, voordoet als een SEO specialist valt natuurlijk door de mand. Extra bezoekers zijn helemaal niet belangrijk als ze niet onderwerp gerelateerd zijn voor uw website. U heeft echt geen enkel baat bij bezoekers die op uw site komen op zoek naar producten en diensten die u helemaal niet verkoopt of aanbied. Staar u niet blind op aantallen bezoekers. Leg de focus op het leveren van goede echte content en lever de juiste kwalitatieve diensten. Dan komen de echte bezoekers echt wel.


Lees meer over zoekmachine optimalisatie

 

Plugin in een wordpress website

WordPress Plugin

Soms zijn plugins een vervelende bijkomstigheid. Als u meer dan 15 minuten met WordPress heeft gewerkt weet u waarschijnlijk al wat ik bedoel. Soms geeft een plugin een probleem dat u niet goed terug kunt voeren naar de betreffende plugin. Komt dat dan door de plugin? Soms wel en soms niet, meestal heeft het te maken met verkeerde codering in een van de plugins. Ook kan het te maken hebben met het niet goed doordenken van de gevolgen van keuzes bij het bouwen van een plugin of een thema.

WordPress is knap gebouwd maar kan niet eindeloos worden uitgebreid met plugins.

Ken het doel van de plugin

Algemeen gezien is het zo dat een plugin een uitbreiding is op het thema dat u wilde bouwen. Aan de meeste plugins hangt ook een extra stukje vormgeving zodat uw thema bewaard blijft. Daarom is het van belang aan het begin goed na te denken over de eisen die u stelt aan uw website. Immers als we achteraf extra dingen moeten toevoegen kan dat betekenen dat we extra code moeten schrijven om de weergave te behouden. En extra code is weer extra regels en dat heeft weer invloed op uw ranking in Google.

Plugins gebruiken kan super eenvoudig zijn net als bijvoorbeeld contact form 7 of gravity forms. Maar bij deze plugins moet ook de styling CSS worden aangepast anders ziet het er allemaal heel standaard uit. Bij een plugin als Woocommerce is het ook handig goed na te denken over de weergave. Iedere aanpassing kan een grote aanpassing in de code tot gevolg hebben. En dat willen we niet altijd..

Kent u veel plugins?

In het begin werd er vaak gezegd dat alles op te lossen was met een plugin.. Later werd dat omgezet naar plugins zijn “slecht” voor uw WordPress website. Beide zijn deels waar.. Vor veel dingen is een plugin beschikbaar, maar ze werken net allemaal even goed en stabiel. En met teveel plugins loopt de codering op uw website hard op en dat heeft weer andere nadelen. Sommige plugins worden geschreven met de juiste insteek, maar door minder vaardige programmeurs, daardoor geven ze in het gebruik problemen. Gebruik de plugins die u vertrouwd en kent. Test de plugins die u niet kent goed voordat u ze gaat inzetten. Dan voorkomt u achteraf teleurstellingen.

Vertragen plugins de website?

Op zich klopt deze bewering. Er is geen verschil tussen een stuk code wordt uitgevoerd door een thema of een plugin, behalve voor (in sommige gevallen) timing. Plugins zullen over het algemeen de bijbehorende databases, stylesheets en scripts te laden. Dus code plaatsen in het thema! Als schrijvers van de plugin de code niet up to date houden is dat schadelijk voor uw website. Daarom gebruiken we bepaalde plugins liever niet. Een voorbeeld van plugins die wel worden bijgewerkt en netjes worden onderhouden is YOAST.

Het probleem is meestal dat plugins code inladen zelfs als deze code niet nodig is. Bijvoorbeeld, u heeft ingesteld dat uw social sharing plugin alleen zichtbaar moet zijn op permalink of enkele post pagina’s. Maar door de meeste van deze plugins wordt de code overal aan toegevoegd ook als dat helemaal niet nodig is.

 

Volg ons

Ontvang onze nieuwsbrief

Laatste nieuws

© 2019 Destycon | Wordpress webdesign | Wordpress webshop | Webshop optimalisatie | Zoekmachine Optimalisatie | Content management
Onder andere in: Amsterdam | Amstelveen | de Ronde Venen | Mijdrecht | Alphen aan den Rijn | Gouda | Zoetermeer